【Thương hiệu Nissan】 Tin tức về Linh chi nguyên chất


【Thương hiệu Nissan】 Tin tức về Linh chi nguyên chất

 • Bộ Khuyến Mãi Ngày của Mẹ Thuần Linh Chi Nissan nay đã có mặt trên thị trường!

  Mua 2 hộp Thuần Linh Chi Nissan tặng 1 hộp Kem Dưỡng Da Tay Linh Chi MTW (125 g, trị giá $53.88) hoặc Kem Dưỡng Thể (125 g, trị giá $64.99)

  Số lượng khuyến mãi có giới hạn.

 • Cập nhật quan trọng

  Địa chỉ gửi thư cho Chương trình Đổi điểm Nissan đã được cập nhật. Vui lòng gửi số lượng nhãn màu xanh cần thiết và mẫu đơn đổi điểm đã hoàn thành đến địa chỉ mới sau đây. Phương thức gửi qua email và WhatsApp sẽ không thay đổi.

  Canited International Industries Corporation
  PO Box 97208, Richmond PO Main, BC, Canada V6X 8H3

 • Điều Chỉnh Giá Cả

  Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, giá mỗi hộp Thuần Linh Chi Nissan trước thuế sẽ điều chỉnh từ $148.99/hộp lên đến $162.88/hộp.