Liên Hệ


Liên Hệ

Bắc Mỹ

Công ty Thương Mại Quốc Tế Canited tại Bắc Mỹ:
Unit 170, 12868 Clarke Place
Richmond, B.C.
Canada
V6V 2H1

Điện thoại: 1-604-278-7434
Fax: 1-604-232-0438

Số điện thoại miễn phí (Canada & Mỹ):
1-888-806-2233
(9am-5pm Múi giờ Thái Bình Dương)


E-mail: info@canited.com

Châu Á

Công ty Thương Mại Quốc Tế Canited
Ðịa chỉ liên hệ tại Châu Á
1406 – FWD Financial Centre
308 Des Voeux Road,
Central, Hong Kong

Điện thoại: (852) 2815-3292
Fax: (852) 2544-1446


E-mail: customerservice@canited.com