Trang Chủ


Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

Từ 30 năm trước, Công ty Nissan Chemical Corporation đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm Thuần Linh Chi Nissan, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ thiên nhiên 100%, đến nay vẫn được xem là sản phẩm Linh Chi tốt nhất.

Đề Nghị Đặc Biệt

Thuần Linh Chi Nissan khuyến mãi mừng Giáng Sinh!


Mua 2 hộp Thuần Linh Chi Nissan tặng 1 hộp Kem Dưỡng Thể Linh Chi MTW (125g, Quà tặng trị giá $64.99) Số lượng khuyến mãi có giới hạn.

Thuần Linh Chi Nissan khuyến mãi mừng Giáng Sinh!


Mua 2 hộp Thuần Linh Chi Nissan tặng 1 hộp Kem Dưỡng Thể Linh Chi MTW (125g, Quà tặng trị giá $64.99) Số lượng khuyến mãi có giới hạn.

Trên Bản Tin Tức

  • Thuần Linh Chi Nissan khuyến mãi mừng Giáng Sinh!

    Mua 2 hộp Thuần Linh Chi Nissan tặng 1 hộp Kem Dưỡng Thể Linh Chi MTW (125g, Quà tặng trị giá $64.99) Số lượng khuyến mãi có giới hạn.

  • Thông Báo về Miễn Phí Gửi Hàng

    Miễn phí gửi hàng cho tất cả đơn hàng trên $100 tại Mỹ (ngoại trừ Alaska, Hawaii và U.S. Territories). Phí gửi hàng cho đơn hàng dưới $100 là $12.00 mỗi đơn hàng.

Quảng Cáo Truyền Hình Mới Nhất

Nissan Reishi Winter TVC (in Cantonese)