Trang Chủ


Tìm Hiểu Thêm Thông Tin

Từ 30 năm trước, Công ty Nissan Chemical Corporation đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm Thuần Linh Chi Nissan, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ thiên nhiên 100%, đến nay vẫn được xem là sản phẩm Linh Chi tốt nhất.

Đề Nghị Đặc Biệt

Bộ Khuyến Mãi Ngày của Mẹ Thuần Linh Chi Nissan nay đã có mặt trên thị trường!

Mua 2 hộp Thuần Linh Chi Nissan tặng 1 hộp Kem Dưỡng Da Tay Linh Chi MTW (125 g) hoặc Kem Dưỡng Thể (125 g)

Số lượng khuyến mãi có giới hạn.

Bộ Khuyến Mãi Ngày của Mẹ Thuần Linh Chi Nissan nay đã có mặt trên thị trường!

Mua 2 hộp Thuần Linh Chi Nissan tặng 1 hộp Kem Dưỡng Da Tay Linh Chi MTW (125 g)

Số lượng khuyến mãi có giới hạn.

Trên Bản Tin Tức

Quảng Cáo Truyền Hình Mới Nhất

Nissan Reishi Spring TVC (in Cantonese)