Khuyến Mãi Sinh Nhật Hội Viên


Khuyến Mãi Sinh Nhật Hội Viên

Nhằm cám ơn sự ủng hộ của khách hàng, Thuần Linh Chi Nissan xin đưa ra chương trình khuyến mãi sinh nhật hội viên, nhằm gửi lời chúc mừng sinh nhật đến quý khách.

Từ năm 2021, trong tháng sinh nhật của bạn, chúng tôi sẽ gửi đến khuyến mãi bất ngờ. Hãy điền thông tin bên dưới, tham gia ngay chương trình để nhận khuyến mãi bất ngờ vào sinh nhật!

Sau khi tham gia chương trình, mỗi năm bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết khuyến mãi trước ngày sinh nhật. Khuyến mãi sinh nhật chỉ hạn chế tối đa mỗi năm một lần, thời hạn khuyến mãi có hiệu lực trong tháng sinh nhật của bạn.

Nếu có thắc mắc, hãy gọi ngay để tư vấn qua số điện thoại 1-888-806-2233 (Thời gian làm việc: Thứ Hai đến thứ Sáu, 9:00 sáng đến 5:00 chiều)

Tất cả thông tin cá nhân sẽ không bị tiết lộ hoặc trao đổi mua bán với bên thứ ba. Thuần Linh Chi Nissan có thể thay đổi hoặc kết thúc chương trình này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo.

* Cần điền
 
/ ( Tháng tháng / Ngày ngày )
Giới tính
() (###) ###-####
Ngôn ngữ thường dùng
Phương thức liên lạc ưa thích
Đã dùng Thuần Linh Chi Nissan được bao lâu ?
Đăng ký thông báo qua email Canited *

Tất cả thông tin cá nhân sẽ không bị tiết lộ hoặc trao đổi mua bán với bên thứ ba.