Thông báo về những thay đổi mới của Thuần Linh Chi Nissan


Thông báo về những thay đổi mới của Thuần Linh Chi Nissan

Chân thành cảm ơn quý khách đã không ngừng ủng hộ Thuần Linh Chi Nissan trong những năm qua. Xin lưu ý, Thuần Linh Chi Nissan sẽ có sáu thay đổi và cập nhập được đưa ra trong năm nay. Vui lòng xem bên dưới để biết thêm chi tiết.

#1 – Chính sách đổi tặng phẩm mới

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, gửi 9 tem đổi tặng phẩm màu xanh Nissan để nhận 1 hộp (50 gói) Thuần Linh Chi Nissan miễn phí!

Số lượng tem đổi tặng phẩm khác sẽ không được xử lý.

Các điều khoản và điều kiện
  1. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, đổi 9 tem đổi tặng phẩm màu xanh Nissan để nhận 1 hộp (50 gói) Thuần Linh Chi Nissan. Các số lượng tem đổi tặng phẩm khác sẽ không được chấp nhận và bị coi là vô hiệu. Để tránh tranh chấp, việc đổi tặng phẩm sẽ được xử lý dựa trên ngày đóng dấu bưu điện được hiển thị trên phong thư.
  2. Tất cả các mục yêu cầu trên đơn đổi tặng phẩm đều phải được điền. Mẫu đơn điền không đầy đủ sẽ không được xử lý.
  3. Cho mỗi 9 tem màu xanh lá cây, phải đính kèm một mẫu đơn đổi tặng phẩm được điền.
  4. Các tem gốc màu xanh lá cây và một mẫu đơn đã được điền đầy đủ thông tin phải được gửi đến đại lý được chỉ định. Mọi quy đổi ngoài khu vực sẽ không được xử lý.
  5. Mẫu tem gốc màu xanh lá cây phải còn nguyên vẹn với số mã vạch đầy đủ và có thể nhìn thấy rõ. Các mẫu tem màu xanh lá cây được sao chép hoặc sửa đổi sẽ không được chấp nhận.
  6. Sẽ không xử lý nếu các tem màu xanh lá cây không được đính kèm với đơn đổi tặng phẩm.
  7. Vui lòng lưu giữ một bản sao của các tem gốc màu xanh lá cây để làm kỷ lục.
  8. Công ty chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của chương trình đổi tặng phẩm mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của chúng tôi là quyết định cuối cùng.
#2 – Mẫu đơn đổi tặng phẩm mới

Mẫu đơn đổi tặng phẩm Nissan mới màu vàng sẽ được đính kèm trong mỗi hộp Thuần Linh Chi Nissan bắt đầu từ lô 2211. Lô hàng này được đưa vào thị trường vào đầu tháng 6 năm 2021. Xin tham khảo mẫu đơn đổi tặng phẩm dưới đây:

Mẫu đơn đổi tặng phẩm cũ: màu xanh lá
Mẫu đơn đổi tặng phẩm mới: màu vàng

Xin lưu ý:
Các mẫu đơn màu xanh lá cây được điền đầy đủ sẽ vẫn được chấp nhận sau tháng 9 năm 2021. Chính sách đổi tặng phẩm mới cũng sẽ được áp dụng cho các mẫu đơn cũ màu xanh lá.

#3 – Thay đổi trên bao bì hộp

Để tránh việc tên sản phẩm bị che, dải bao bì hiện tại được chuyển từ vàng sang trong suốt. Thay đổi này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ lô 2211 và lô hàng này được đưa ra thị trường vào tháng 6 năm 2021.

Dải bao bì cũ: màu vàng
Dải bao bì mới: trong suốt
#4 – Bao bì mới của tặng phẩm 5 gói nhỏ

Bao bì của tặng phẩm 5 gói nhỏ đã được thay đổi. Xin tham khảo mẫu bao bì phía dưới.

Bao bì cũ
Bao bì mới
#5 – Logo mới của công ty Nissan Chemical Corporation

Nissan Chemical Corporation, nhà sản xuất của Thuần Linh Chi Nissan đã cập nhật logo của công ty. Vui lòng xem bên dưới để bạn tham khảo.

#6 – Cập nhật về tiến độ xử lý của chương trình đổi tặng phẩm

Chịu ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu, chương trình đổi tặng phẩm Thuần Linh Chi Nissan đã bị tạm ngưng trong năm 2020 và nhiều đơn đổi tặng phẩm không thể được xử lý. Nhưng chương trình đổi tặng phẩm đã hoạt động lại vào tháng 3 năm 2021. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng các trường hợp tồn đọng đều đã được xử lý và chương trình đổi tặng phẩm đã khôi phục tiến độ bình thường. Xin cảm ơn sự thông cảm và ủng hộ của quý khách.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi đến đường dây tư vấn miễn phí 1-888-806-2233 hoặc email info@canited.com