SẢN PHẨM THUẦN LINH CHI NISSAN
Từ 30 năm trước, Công ty Nissan Chemical Corporation đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm Thuần Linh Chi Nissan, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ thiên nhiên 100%, đến nay vẫn được xem là sản phẩm Linh Chi tốt nhất.
Click vào đây để tìm hiểu thêm

Tháng 4 / 2019
Bộ Khuyến Mãi Ngày Của Mẹ Thuần Linh Chi Nissan nay đã có mặt trên thị trường! Mua 1 hộp Thuần Linh Chi Nissan tặng ngay 1 hộp Nấm Ăn Liền Vitahouse® (Nấm Hương Ăn Liền hoặc Nấm Sò Ăn Liền, trị giá $11.80/hộp). Số lượng khuyến mãi có giới hạn.
Đặt mua ngay (Mỹ Canada)


Nhãn hiệu Laser mới Nissan
Canada Hong Kong

Tin mới – Thông tin mới về các biện pháp đảm bảo an toàn sản phẩm Thuần Linh Chi Nissan sau sự kiện 311.