Thuần Linh Chi Nissan - Thông tin mới về các thao tác đảm bảo an toàn sau sự kiện 311

Nhằm đảm bảo an toàn sản phẩm sau sự cố nhà máy điện hạt nhân tại đảo Fukushima, từ ngày 11 tháng 3 năm 2011 công ty Nissan Chemical Corporation đã tiến hành giám sát nghiêm ngặt nồng độ phóng xạ bắt đầu từ quá trình nuôi trồng, đến từng khâu sản xuất ra thành phẩm. Trong quá trình quản lý phẩm chất nghiêm ngặt đó, Nissan Chemical đều cho tiến hành kiểm nghiệm nồng độ phóng xạ trong nguyên liệu nuôi trồng, sản xuất và thành phẩm sau cùng, đảm bảo không chứa chất phóng xạ.

  1. Nissan Chemical Corporation thường xuyên cập nhật thông tin tài liệu của chính phủ Nhật Bản về chỉ số bức xạ được giám định mỗi ngày tại nhiều khu vực khác nhau. Thông tin dưới đây hiển thị lượng phóng xạ tại các thành phố chính tại Nhật Bản, bao gồm khu nuôi trồng Linh Chi tại Kanagawa và Hokkaido và các thành phố lân cận.

Khoảng cách và chỉ số bức xạ giữa các thành phố và nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Ngày 19/02/2016)

Chỉ số bức xạ tại các thành phố trên thế giới

(*) Bảng đo lường này mang tính chất cá nhân, không thuộc hoạt động chính quyền Mỹ.
(**) Đơn vị đo lường ban đầu: nGy/giờ, số liệu trên bảng được chuyển đổi từ 1uGy/giờ = 0.8uSv/giờ

  1. Linh Chi được nuôi trồng trong nhà kín, có thể ngăn cản được phần lớn chất phóng xạ trong không khí.
  1. Theo báo cáo kiểm nghiệm, đất canh tác và nguồn nước dùng tại khu nuôi trồng Linh Chi đều không chứa Iodine-131, Cesium-134, Cesium -137
  1. Thông qua kiểm nghiệm cho thấy chỉ số bức xạ trên nấm Thuần Linh Chi Nissan với chỉ số tại môi trường đo lường đều có giá trị 0.055 μSv/h, chứng minh rằng sản phẩm không bị nhiễm phóng xạ.

Hình ảnh được chụp tại khu nuôi trồng Kanagawa, tháng 12/2011

  1. Sau sự kiện 311, bất kỳ lô hàng nguyên liệu và thành phẩm của Thuần Linh Chi Nissan đều không chứa sản phẩm nhiễm phóng xạ. Xin vui lòng tham khảo báo cáo kiểm nghiệm phóng xạ trên thành phẩm gần đây nhất. (Cập nhật ngày 26/02/2016)


Thông tin tham khảo

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan. (2012). Reading of environmental radioactivity level by prefecture: March 2012. Retrieved from http://radioactivity.mext.go.jp/old/en/monitoring_by_prefecture/2012/03/index.html
Bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản (2012), kết quả kiểm nghiệm phóng xạ trong môi trường (Tháng 3/2012)

Health Canada (2011). Health Canada’s Radiation Monitoring Data. Retrieved from http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/ed-ud/respond/nuclea/data-donnees-eng.php#ddrl_sept2011
Bộ y tế Canada (2011), tài liệu kiểm nghiệm phóng xạ của Bộ y tế Canada

Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China. (2012). Department of Nuclear Safety Management. Retrieved March 11, 2012, from http://haq.mep.gov.cn/gzdt/
Cơ quan bảo vệ môi trường Trung Quốc, bộ phận quản lý an toàn hạt nhân, tài liệu thu thập vào ngày 11/3/2011

Buchanan, J. (2011). New York City Live Radioactivity monitoring online – Real Geiger Counter. Retrieved from http://digistar.com/boston/
Tài liệu trực tiếp về phóng xạ tại New York

Hong Kong Observatory. (n.d.). Ambient Gamma Radiation level in Hong Kong (Updated hourly). Retrieved March 31, 2012, from http://www.hko.gov.hk/radiation/ermp/rmn/applet/map/rmn_hourly_e.htm
Đài thiên văn Hong Kong, số liệu thiết thực về mức phóng xạ tại Hong Kong, thu thập vào ngày 31/3/2012

Health Protection Agency. (n.d.). Dose comparisons for ionising radiation. Retrieved from http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/UnderstandingRadiation/UnderstandingRadiationTopics/DoseComparisonsForIonisingRadiation/
Cơ quan bảo vệ sức khoẻ Anh quốc. Bảng so sánh phóng xạ điện ly