Chính Sách Đổi Tặng Phẩm Mới cho Khách Hàng Thân Thiết của Nissan Reishi

Xin lưu ý, chính sách mới của chương trình đổi tặng phẩm Nissan Reishi sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Hội viên sẽ được tặng 1 hộp Nissan Reishi với 9 phiếu đổi tặng phẩm Nissan màu xanh. Chúng tôi sẽ không còn chấp nhận hoặc xử lý bất kỳ số lượng phiếu đổi tặng phẩm nào khác. Vui lòng xem các điều khoản và điều kiện phía dưới.

Điều Khoản và Điều Kiện

(Chỉ áp dụng cho khu vực Bắc Mỹ)

  1. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, chỉ áp dụng đổi 9 phiếu đổi tặng phẩm Nissan màu xanh để nhận 1 hộp Nissan Reishi cho một lần đổi. Không chấp nhận đổi với bất kỳ số lượng phiếu đổi tặng phẩm nào khác. Để tránh tranh chấp, việc đổi tặng phẩm sẽ được xử lý dựa trên ngày đóng dấu bưu điện được hiển thị trên phong bì.
  2. Tất cả các mục trên biểu mẫu đổi tặng phẩm phải được điền đầy đủ. Các biểu mẫu chưa hoàn thành sẽ không được xử lý.
  3. Vui lòng gửi bản gốc của các phiếu đổi tặng phẩm màu xanh (tham khảo mẫu trên biểu mẫu) kèm theo một biểu mẫu đã điền đầy đủ thông tin đến đại lý được chỉ định. Mọi quy đổi ngoài khu vực sẽ không được chấp nhận.
  4. Các phiếu đổi tặng phẩm màu xanh phải còn nguyên vẹn với số mã vạch đầy đủ. Phiếu đổi tặng phẩm màu xanh được sao chép hoặc sửa đổi sẽ không được chấp nhận.
  5. Sẽ không đổi tặng phẩm nếu không có phiếu đổi tặng phẩm màu xanh đính kèm biểu mẫu.
  6. Vui lòng giữ một bản sao của các phiếu đổi tặng phẩm màu xanh làm kỷ lục.
  7. Công ty chúng tôi có quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của chúng tôi là quyết định cuối cùng.

Mẫu phiếu đổi tặng phẩm màu xanh

Mẫu biểu mẫu đổi tặng phẩm