Chương Trình Đổi Tặng Phẩm Thuần Linh Chi Nissan

Dành cho khách hàng Bắc Mỹ

Ngoài phương thức gửi thư, hiện chúng tôi chấp nhận tem đổi tặng phẩm màu xanh lá gửi qua đường điện tử thông qua WhatsApp và Email.

WhatsApp

Tài khoản WhatsApp chính thức của Thuần Linh Chi Nissan hiện đã được đưa vào hoạt động! Vui lòng thực hiện 3 bước dưới đây để gửi phiếu đổi tặng phẩm:

  1. Thêm chúng tôi vào danh bạ WhatsApp của quý khách
  2. Chụp ảnh 9 tờ tem đổi tặng phẩm màu xanh lá cây và 1 mẫu đơn đã được điền#1
  3. Gửi ảnh vào tài khoản WhatsApp của chúng tôi

Sau khi nhận được tin nhắn của quý khách, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong giờ hành chính#2 để hoàn thành việc đổi tặng phẩm. Quý khách vui lòng lưu giữ những tờ tem và đơn đổi tặng phẩm trong lúc chờ đợi hướng dẫn tiếp theo.

Quét mã QR bên dưới và thêm chúng tôi vào danh bạ của quý khách!

By Email

Trước hết vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đổi tặng phẩm, sau đó chụp ảnh mẫu đơn đã hoàn thành và 9 tờ tem đổi tặng phẩm màu xanh lá cây#1 rồi gửi qua email đến redeem@canited.com. Chúng tôi sẽ liên hệ quý khách trong giờ hành chính#2 và tiến hành đăng ký.

Quý khách vui lòng lưu giữ những tờ tem và đơn đổi tặng phẩm trong lúc chờ đợi hướng dẫn tiếp theo.

By Mail

Trước hết vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đổi tặng phẩm, sau đó gửi mẫu đơn đã hoàn thành và bản gốc của 9 tờ tem đổi tặng phẩm màu xanh lá cây đến địa chỉ phía dưới. Chúng tôi kiến nghị quý khách lưu giữ một bản sao của các tờ tem đổi tặng phẩm để làm kỷ lục.

Canited International Industries Corporation
PO BOX 2511 Station Terminal,
Vancouver, BC
Canada V6B 3W7

Chú ý:

  • #1 Vui lòng đảm bảo rằng mã vạch, số mã vạch và nội dung điền trên đơn có thể được thấy rõ ràng trong ảnh.
  • #2 Giờ hành chính: Thứ Hai - Thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều theo múi giờ Thái Bình Dương, trừ ngày lễ.
  • Bắt đầu từ tháng 9 năm 2021, gửi 9 tem đổi tặng phẩm Nissan màu xanh lá cây kèm với 1 tờ đơn đã được điền để nhận 50 gói nhỏ Thuần Linh Chi Nissan miễn phí (tương đương với 1 hộp).

    Mỗi lần đổi tối đa 9 tờ tem đổi tặng phẩm kèm 1 mẫu đơn được hoàn thành. Tất cả các mục yêu cầu trên đơn đổi tặng phẩm đều phải được điền. Mẫu đơn điền không đầy đủ sẽ không được xử lý.